BLOGGER TEMPLATES AND Google Homepages »

Thursday, 13 September 2012

PENGENALAN i-THINK                                i-THINK                       JENIS THINKING MAPS


NOTA

                        

                           


                        
                          DEFINISI INOVASI


                       LATIHAN PERGURUAN

                           
             PROGRAM PERSISWAZAHAN GURU


                 KURIKULUM TRANSFOMASI


              SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

   
      SISTEM KUALITI PENDIDIKAN  MALAYSIA

   


Wednesday, 12 September 2012

THINKING MAPS


THINGKING MAPS SUBJEK

PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS 
  
1) PETA BULATAN

Mendefinisikan mengikut konteks
Peta Bulatan membantu aktiviti sumbang saran dan menyenaraikan semua yang diketahui tentang perkara atau idea tertentu supaya perkara tersebut boleh diteroka.

2) PETA BUIH

Menerangkan

Peta Buih membantu menerangkan sesuatu perkara atau idea dengan menyenaraikan kata adjektif (kualiti, sifat atau ciri) supaya boleh menerang dan memahami sesuatu dengan lebih baik.


3) PETA BUIH BERGANDA

Membanding Beza

Peta Buih menyenaraikan persamaan dan perbezaan antara dua perkara atau idea supaya dapat membezakan kedua-duanya dengan membanding dan membeza.4) PETA POKOK
Membuat pengelasan

Peta Pokok membantu menyusun maklumat supaya berada dalam kumpulan yang berbeza agar boleh memahami maklumat tersebut dalam gambaran besar secara menyeluruh


5) PETA  DAKAP
Pecahan ciri-ciri

Peta Dakap membantu memecahkan sesuatu kepada ciri-ciri selanjutnya supaya dapat memahami cara sesuatu benda berfungsi.
6) PETA ALIR 7) PETA PELBAGAI ALIR

sebab dan akibat

Peta Pelbagai Alir membantu melakarkan sebab dan akibat sesuatu peristiwa agar boleh memahami akibat tindakan-tindakan yang diambil dan cara untuk mengubahnya.8) Peta Titi
Analogi (hubungan yang sama, mencari faktor penghubungan)

Peta Titi membantu menyeraikan beberapa pasangan butiran yang berkaitan antara satu sama lain supaya dapat memahami perkara- perkara di dunia yang mempunyai hubungan yang serupa (analogi).I-THINK

APAKAH PROGRAM I-THINK?


Program I-Think adalah program yang bertujuan mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid kearah menghasilkan murid berinovatif.

MENGAPA I-THINK?

Dapatan melalui kajian keperluan menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi
( Higher Thinking Order) dalam kalangan murid dan guru di Malaysia adalah sangat rendah

APA YANG DIHARAPKAN DARIPADA PROGRAM I-THINK

  • Dengan menggunakan alat berfikir (Thinking tools) murid lebih fokus dan berkeyakinan didalam kelas.
  • Aktiviti  yang di jalankan lebih kepada berpusatkan murid
  • Prestasi murid meningkat setelah menggunakan alat berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran.
  • Hubungan guru dan murid semakin rapat kerana guru berperanan sebagai fasilitatorBILA  PROGRAM  DILAKSANAKAN


FASA 1 : 2012 (JAN - MAC)
- Rintis di 10 buah sekolah iaitu 4 di Sekolah Menengah dan 6 Di sekolah Rendah

FASA 2 : 2012 
-  Mula di perkenalkan / digunakan  280 buah sekolah 
- 3 Institut Pendidikan Guru.

FASA 3 : 2013
- di perkenalkan / digunakan  1000 buah sekolah

FASA  4 : 2014
-................buah sekolah

FASA 5 : 2015
- semua buah sekolah

SENARAI SEKOLAH RINTIS I- THINK
Sk Pusat Bukit Besar
Smk Convent Muar
Sk Kiaramas.

BAHAN RUJUKAN.

DiHARAPKAN BOLEH MEMBANTU RAKAN-RAKAN.

http://www.ithink.org.my/Home/Page/AboutUs (thinking maps)


http://kurtek.upi.edu/psb/?p=87inovasi penddikan dan pembelajaran

PENGENALAN

Pendidikan adalah satu sistem dinamik yang akan melalui perubahan dari semasa ke semasa bagi mematuhi keperluan dan aspirasi sesebuah negara. Dalam sistem pendidikan di malaysia, kita telah sedia maklum bahawa perubahan - perubahan yang berlaku memerlukan komitmen daripada semua pihak.

    Kegagalan sesuatu perubahan yang cuba di laksanakan akan merugikan sama ada dari segi kewangan, sumber manusia dan masa. Sehubungan itu, pelbagai strategi perlu di susun dan di atur dalam melaksanakan perubahan.

   Dalam bidang pendidikan, banyak usaha yang di lakukan untuk kegiatan yang sifatnya dalam mengadaptasi atau inovasi pendidikan. Terdapat strategi dan bagaimana perancangan yang di adaptasi dalam pendidikan negara. Antara inovasi  lain dalam hal pendidikan ialah seperti metadologi pengajaran, media, sumber belajar, pelatihan guru, kurikulum transformasi dan sebagainya.


by learning u will teach n by teach u will understand